AAU logo

Arbejdsmiljøsektionen

Vinderne af AAU's arbejdsmiljøpris er fundet


I år gik arbejdsmiljøprisen til sundhedsambassadørerne ved Institut for Kultur og Globale Studier, som ved hjælp af enkle værktøjer og handlinger har skabt initiativer, der fremmer sundhed og trivsel. 

I HK's medlemsblad kan du se læse mere om sundhedsambassadørernes aktiviteter og lade dig inspirere til, hvordan trivsel og sundhed kan blive en naturlig del af arbejdsmiljøarbejdet. 

Læs mere om kandidaterne til prisen og om AAU's arbejdsmiljøkonference 2017, der blev afholdt 26. oktober.

Psykologisk rådgivning

Få individuel psykologisk rådgivning ved arbejdsrelaterede trivselsproblemer, samt mulighed for akut krisehjælp i forbindelse med f.eks. ulykker eller trusler om overfald.

Læs mere om tilbuddet psykologisk rådgivning