AAU logo

Arbejdsmiljøsektionen

Åbent for tilmelding til workshops på AAU's arbejdsmiljøkonference


Du kan nu tilmelde dig workshops til AAU's arbejdsmiljøkonference. Overskrifterne for de tre workshops er; "Den gode APV-dialog - metodeværksted", "Kunsten at tilpasse sig det uventede - hjernen som med- og modspiller" og "Tendenser i det fysiske- og kemisk-biologiske arbejdsmiljø".

Læs beskrivelse af de tre workshops og tilmeld dig her. 

Endnu ikke tilmeldt? Læs mere om AAU's abejdsmiljøkonference, d. 26. oktober 2017.

Psykologisk rådgivning

Få individuel psykologisk rådgivning ved arbejdsrelaterede trivselsproblemer, samt mulighed for akut krisehjælp i forbindelse med f.eks. ulykker eller trusler om overfald. Læs mere for om tilbuddet psykologisk rådgivning.