AAU logo

Arbejdsmiljøsektionen

Siddende patientbefordring

Det er nu muligt at rekvirere nye kort til siddende patientbefordring. I kan benytte jer af siddende patientbefordring, hvis en person kommer let til skade og skal tilses på skadestuen eller af egen læge, og hvis det vurderes, at den tilskadekomne ikke selv kan køre. Siddende patientbefordring kan benyttes af alle AAU ansatte, studerende og gæster. Læs mere om siddende patientbefordring i AAU-håndbogen.  

Ønsker I at få nye kort til instituttet eller FS-afdelingen skriv da en mail til arbejdsmiljoesektion@adm.aau.dk med det ønskede antal kort, og hvem kortene skal sendes til.

Psykologisk rådgivning

Få individuel psykologisk rådgivning ved arbejdsrelaterede trivselsproblemer, samt mulighed for akut krisehjælp i forbindelse med f.eks. ulykker eller trusler om overfald.

Læs mere om tilbuddet psykologisk rådgivning