psykologisk rådgivning ved AAU

Få individuel psykologisk rådgivning ved arbejdsrelaterede trivselsproblemer, samt mulighed for akut krisehjælp i forbindelse med f.eks. ulykker eller trusler om overfald.

  • +

    Læs mere om psykologisk rådgivning

    Læs mere om tilbuddet psykologisk rådgivning i AAU håndbogen.