Arbejdstilsynet

Det er i Aalborg Universitets interesse, at der ved alle institutter og afdelinger opretholdes en konstruktiv dialog med Arbejdstilsynet. 

Gennem denne dialog får AAU’s institutter og afdelinger vigtige input, som er med til at sikre, at det igangværende arbejdsmiljøarbejde har det rigtige fokus og fører til tilfredsstillende resultater til gavn for alle AAU-ansatte.

Arbejdstilsynets tilsynsbesøg er derfor velkomne på AAU.

For at få det bedste udbytte af tilsynsbesøgene er det vigtigt, at alle ledere og ansatte kender Arbejdstilsynets rolle og arbejdsmetoder og, at man så vidt muligt er forberedt, når Arbejdstilsynet kommer.

Brug derfor disse gode råd, der oplyser om, hvordan man i AAU’s institutter eller afdelinger bør forberede sig, når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg, og hvad man skal forvente, når Arbejdstilsynet har været på besøg.