organisatorisk og socialt arbejdsmiljø

På AAU er anvender vi begrebet ”organisatorisk og socialt arbejdsmiljø” frem for ”psykisk arbejdsmiljø”.

Begrebet ”psykisk arbejdsmiljø” leder fokus over på individet, individets psykiske problemer og arbejdsmiljøkvaliteten som værende individets eget ansvar. I stedet for at gøre arbejdsmiljø til et individuelt anliggende breder vi det ud i den organisatoriske og sociale kontekst, hvor det hører til. Arbejdsmiljø er en fælles sag – organisatorisk og socialt.

Det organisatoriske arbejdsmiljø omhandler de ressourcer og rammebetingelser, der er til stede i organisationen for, at de ansatte kan udføre arbejdet på bedste vis og vise sig kompetente. Det sociale arbejdsmiljø handler om de relationer og støtte, ansatte oplever og påvirkes af i interaktionen med hinanden på arbejdspladsen.  

Ansvaret for arbejdsmiljøet er fortsat arbejdsgiverens. Men pligten til at gøre det nødvendige for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø er både hos ledelsen og medarbejderne, også når det drejer sig om organisatorisk og socialt arbejdsmiljø.

Ledelsen har opgaven med at sikre de fornødne resurser og rammebetingelser, med at sætte niveauet for god social praksis, og i sidste ende med at sikre at det organisatoriske og sociale arbejdsmiljø er sundt og sikkert.

Medarbejderne har opgaven med at fortælle ledelsen om problemer i det organisatoriske og sociale arbejdsmiljø, ligesom medarbejderne har opgaven med at udvikle løsninger i samarbejde med ledelsen.

Og ikke mindst har alle ansatte opgaven med hver eneste dag på arbejdet at bidrage til et sundt og sikkert organisatorisk og socialt arbejdsmiljø; der er ingen andre til at gøre det.

 • +

  Arbejdsmiljø i en forandring

  ARBEJDSMILJØ I EN FORANDRING

  I Aalborg Universitets folder "Arbejdsmiljø i en forandring" er der hjælp at hente til at sikre fokus på det gode arbejdsmiljø og trivslen i forbindelse med organisationsforandringer. I folderen er der samlet gode råd og anbefalinger til arbejdsmiljøet og trivslen, særlige opmærksomhedspunkter for henholdsvis ledere og Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalg (SA) og en miniguide til at sætte organisationsforandringer på dagsordenen i SA med henblik på at understøtte de konkrete drøftelser om arbejdsmiljøet.

  The leaflet is also translated into English, you can find it via the link here: "Working environment in a process of change".

 • +

  Bæredygtigt arbejdsliv og arbejdsmiljø

  Bæredygtigt arbejdsliv og arbejdsmiljø

  AAU's arbejdsmiljøpolitik (revideret i 2021) fokuserer bl.a. på udviklingen af et bæredygtigt arbejdsliv og arbejdsmiljø.

  Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv har samlet ni forskningsbaserede anbefalinger til inspiration, som kan bruges til at arbejde forebyggende i praksis med at sikre et bæredygtigt arbejdsmiljø. Anbefalingerne findes også i en engelsk udgave.

  BFA's vejledning "Veje til bæredygtigt arbejdsmiljø" har fokus på at styrke udviklingen af såvel medarbejdere, ledere, organisationen i helhed og særligt arbejdsfællesskabet.

   

 • +

  Dialogredskab til at tale om sexisme på AAU

  Dialogredskab til at tale om sexisme på AAU

  I Aalborg Universitets dialogredskab "How to talk about sexism at AAU" findes dialogspørgsmål som kan bruges til at facilitere meningsfulde drøftelser i forhold til sexisme blandt ph.d.-studerende. Redskabet består af cases med tilhørende dialogspørgsmål, som anskuer problematikken og handlingsmulighederne ud fra et person-, gruppe- og ledelsesperspektiv. 

  Dialogredskabet baserer sig på bogen "Sexism in Danish Higher Education".

 • +

  Konflikthåndtering på arbejdspladsen

  I BFA's pjece, "Konflikthåndtering på arbejdspladsen - en værktøjskasse om konflikthåndtering" får du overblik ift. hvad der karakteriserer konflikter på forskellige niveauer og konkrete værktøjer til, hvad du kan gøre. 

  "Konflikthåndtering på arbeitsplassen" er en guide, udarbejdet af Idébanken, til leder og medarbejdere med cases, værktøjer, metoder og råd til bl.a. hvordan du kan bidrage til at skabe en konflikthåndterende kultur, hvornår du bevæger dig på de forskellige trin af konflikttrappen, og hvad du kan gøre på hvert niveau (obs: guiden er skrevet på Norsk).

   

  Konflikttrappen og håndteringsstrategier på 6 minutter

   

 • +

  Mobning på arbejdspladsen

  Arbejdstilsynet har samlet gode råd, værktøjer og idéer til at forebygge og håndtere mobning. Her får du bl.a. inspiration til, hvordan I taler om mobning, hvilken værdi en handlingsplan har ift. at forebygge mobning, hvordan den kan se ud, hvad andre har gjort og meget mere.

   

  HVIS TRIVSELSUNDERSØGELSEN VISER MOBNING - gode råd

  Konsulenthuset CRECEA har udarbejdet et sæt udførlige gode råd: Trivselsundersøgelsen viser mobning - hvad nu? De gode råd handler om, hvordan I kan forstå og forholde jer til indikationer på mobning alt efter, om der er tale om høj- eller lavfrekvensmobning og historikken taget i betragtning. De gode råd indeholder desuden konkrete input til handlingsplaner og indsatser, der bør igangsættes for at afhjælpe og fremover undgå mobning. 

 • +

  Procedure for håndtering af krænkende handlinger

  PROCEDURE FOR HÅNDTERING AF KRÆNKENDE ADFÆRD

  I Håndbogen kan du læse AAU's procedure for håndtering af krænkende adfærd.