sygefravær - forebyggelse og håndtering

Arbejdsmiljøfaktorer vurderes at være årsag til en tredjedel af alt sygefravær. Derfor er det væsentligt, at I er bevidste om sygefraværet i jeres forebyggende og udviklende arbejde med arbejdsmiljøet. I nedenstående kan I bl.a. finde AAU-specifikke dialogværktøjer, der kan kickstarte dialogen om fravær, nærvær og arbejdsmiljø i jeres lokale enhed. 

 • +

  Kontakt vedr. sygefravær

  I er velkomne til at kontakte HR-afdelingen ved spørgsmål i forhold til sygefravær og arbejdsfastholdelse.

  Se kontaktoplysningerne ved at følge dette link.

   

 • +

  Lovgivning, retningslinjer og skabeloner

  HR-afdelingen har en temaside Tag hånd om sygefravær, som henvender sig dig som leder.

  Her kan du bl.a. finde en række skabeloner og værktøjer, som kan bruges ved håndteringen af sygefravær.

  På AAU ansatte kan du desuden finde en oversigt over de generelle regler for sygefravær på Aalborg Universitet.

  Den vanskelige samtale - dig, der er leder

  Sanne Gry Bech Folker fra Center for Ledelse giver i dette "GoLearn"-kursus konkrete eksempler og formuleringer, du kan bruge under samtalen, og viser dig, hvordan du håndterer forskellige reaktioner fra medarbejderen.

  Du får også Center for Ledelses egen model, som du kan bruge til at planlægge og strukturere samtalen.

 • +

  Tilbud til dig der er sygemeldt, og andre tilbud

  Din kommune kan tilbyde hjælp i forbindelse med arbejdsfastholdelse ved sygefravær, der kan blandt andet tilbydes:

  • Et mestringskursus: "lær at tackle job og sygdom"
  • Fasttrack
  • Delvis raskmelding

  Flere kommuner og regioner har også tilbud af mere forbyggende og sundhedsfremmende karakter, der ligeledes kan benyttes inden sygefraværet indtræder. På ​sundhed.dk kan du fremsøge sin bopælskommune og/eller region med henblik på at se hvilke sundhedstilbud, der eksisterer.  

 • +

  Rum for nærvær - et dialogværktøj

  Cirka en tredjedel af alt sygefravær skyldes faktorer i arbejdsmiljøet. Ved hjælp af en struktureret dialog omkring arbejdsmiljø og sygefravær kan I få indblik i, hvilke faktorer der påvirker arbejdsmiljøet og sygefraværet i jeres afdeling.

  Dialogværktøjet Rum for Nærvær er et kombineret kortlægnings- og prioriteringsværktøj til arbejdsmiljø- og sygefraværsindsatser målrettet AAU’s samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg.

  Dialogværktøjet er et supplement til det dialogbaserede APV-arbejde og kan anvendes som en systematisk dialogguide, når arbejdsmiljø og sygefravær drøftes i udvalgene – eventuelt i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

  Dialogværktøjet Rum for Nærvær er til jer, der ønsker at arbejde kvalificeret og strategisk med at udvikle et sundt arbejdsmiljø samt en sund fraværs- og nærværskultur i jeres institut eller afdeling. 

  Dialogværktøjet guider jer bl.a. til:

  • At have en struktureret dialog om koblingen mellem arbejdsmiljø og sygefravær
  • At få indsigt i hvilke faktorer der påvirker arbejdsmiljøet og sygefraværet
  • At få indsigt i – og kortlægge egne udviklingspotentialer
  • At identificere indsatsområder og handlemuligheder
  • At sætte – og prioritere mål for arbejdsmiljø- og sygefraværsarbejdet

  Her finder du:

 • +

  Tilbage til arbejdet (TTA) - et dialogværktøj

  En ud af fire, der er sygemeldt i mere end tre måneder kommer ikke tilbage til sin arbejdsplads
  Arbejdspladsen bør have et ekstra fokus på tiden efter en sygemelding. Mange medarbejdere er her ekstra sårbare. Den sygemeldte, lederen, tillidsrepræsentanten og hele arbejdspladsen, herunder arbejdsmiljøet spiller en central rolle ift. at kunne sandsynligøre en god tilbagevenden til arbejde. Find inspiration her:

   

  TILBUD TIL SAMARBEJDS- OG ARBEJDSMILJØUDVALG

  HR-afdelingen har udarbejdet et værktøj, der kan bruges i samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg som omdrejningspunkt for at aftale lokale procedurer fastholdelse og tilbagenden til arbejde efter længere sygefraværsforløb. Det er vigtigt at have gennemskuelige og tilgængelige beskrivelser af, hvem der kan gøre hvad - og i hvilke faser i en tilbagevenden. Er dit udvalg interesseret I at bruge dette værktøj, kontakt da arbejdsmiljøsektionen. Læs mere om TTA-værktøjet i denne vejledning.

  Den gode tilbagevenden - TTA-processer i praksis - kursus
  Deltag og få viden om ”hvad virker” ift. hensynet til den sygemeldte og de øvrige kolleger, inspiration til, hvilke roller der er væsentlige i et godt fastholdelsesforløb m.m.

   

 • +

  Nærværs- og fraværsspil - et dialogværktøj

  Få gang i dialogen om nærvær og fravær på arbejdspladsen med AAU’s nye nærværs/fraværsspil. Spillet giver mulighed for at belyse og drøfte jeres viden om og holdninger til fravær og nærvær. På baggrund af jeres drøftelser kan I blive klogere på, hvordan I håndterer nærværs- og fraværssituationer lokalt i enheden samt afdække, om I har behov for mere viden om og fokus på nærværs- og fraværsområdet i jeres enhed.   

  Spillet er udviklet med inspiration fra konsulenthuset CABI’s fraværs/nærværsspil og er tilpasset specifikt til AAU.

  Spillet kan fx gennemføres på et udvalgsmøde og har en varighed på ca. 40 minutter. Det anbefales, at gennemførelsen af spillet times i forhold til øvrigt arbejdsmiljøarbejde og organisatoriske forhold.

  Til fysisk eller virtuel brug

  Denne print-selv-version indeholder spilvejledning, seks kategorikort samt fyrre situationskort (fraværs/nærværskort).