AAU FÅR ET EKSTRA UDENDØRS MØDELOKALE

Walk and Talk møder på AAU - Få mere bevægelse og energi på kontoen

I Campus Service ønsker vi at skabe gode rammer for mere bevægelse og frisk luft i løbet af arbejdsdagen på Campus. Derfor er det nu muligt via Outlook at booke og anvende en fastlagt Walk and Talk-rute på AAU, Aalborg Øst.

Walk and Talk ruten er på 2 km og har en varighed på ca. 30 min. Ruten er opmærket med blå pile, så det er intuitivt at komme rundt i campusområdet.

På ruten kommer man forbi bl.a. væksthuse (som kan bruges til korte ophold eller notatskrivning), kunst, kantiner, samt Vild med Vilje arealer.

                                                                                              

Hvorfor holde gående møder?

En tur ud i den friske luft giver inspiration og ny energi. Det øger sundhed og trivsel – og det holder energiniveauet oppe - også efter mødet sidst på eftermiddagen. Et møde væk fra det gængse mødelokale kan også bidrage til en anden og evt. mere åben og fortrolig dialog.

 

Hvilke mødetyper er velegnede til walk and talk møder?

• Møder med få deltagere eller opdelt i mindre grupper (2-3 personer)

• Møder med fokus på idégenerering og projektudvikling

• Møder med fokus på problemløsning

• Møder med afklaring af konkrete svar

• Møder med fokus på refleksion over egen eller gruppens virke

• Møder med henblik på at lære nye samarbejdspartnere at kende

 

Kort over blå rute                                                          

 

Læs mere her